Kamica nerkowa.

Kamica nerkowa to dość poważna dolegliwość. Powstaje ona, gdy znajdujące się w moczu człowieka kryształki mineralne zlepiają się i tworzą w drogach moczowych mniejsze i większe kamienie. Te mniejsze bez problemu zostaną wydalone wraz z moczem. Natomiast te większe najczęściej zalegają w drogach moczowych i stopniowo powiększają się na skutek odkładania się na ich powierzchni kolejnych złogów mineralnych. Najczęstsze kamienie nerkowe to szczawianowe, fosforanowe i moczanowe. Większe kamienie nerkowe gromadzą się z miedniczce nerkowej i prowadzą do stopniowego uszkodzenia miąższu nerek na skutek hamowania przepływu moczu i zakażenia. Continue reading „Kamica nerkowa.”